Kancelaria

Radcy Prawnego 

Monika Ziółkowska

MZ

Usługi - Prawo cywilne

POWRÓT

▬ Prawo cywilne 

 

Prawo cywilne reguluje podstawowe stosunki prawne w społeczeństwie i jest to gałąź prawa, z którą bardzo często mamy do czynienia - w praktyce nawet codziennie. Z prawem cywilnym mamy styczność przy okazji zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów. Reguluje ono bowiem zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków. W zakresie prawa cywilnego moja oferta obejmuje doradztwo oraz reprezentację przed sądami.

 

Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje między innymi:

 

  1. Sporządzanie umów,

  2. Opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem oraz zabezpieczenia interesów strony

  3. Dochodzenie należności z umowy oraz dochodzenie wykonania umowy,

  4. Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne,

  5. Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego i nieruchomości – ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie użytkowania wieczystego, służebności, stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności,

  6. Prowadzenie spraw związanych z roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,

  7. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych.

 

  Siedziba kancelarii  

  Kontakt 

ul. Sądowa 5/1,

63-400 Ostrów Wielkopolski

📞 +48 697 585 007

📨 kontakt@kancelariaziolkowska.pl

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.