Kancelaria

Radcy Prawnego 

Monika Ziółkowska

MZ

Usługi - Prawo administracyjne

POWRÓT

▬ Prawo administracyjne 

 

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne w których charakterystyczna jest relacja jednostka – organ władzy publicznej. Sprawy administracyjne to codzienność zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

 

  1. Udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego

  2. Sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych

  3. Reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

  4. Doradztwo i reprezentacja we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym, a w szczególności dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie

  5. Pomoc prawna w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opłaty adiacenckie, renty planistyczne)

  6. Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej

 

  Siedziba kancelarii  

  Kontakt 

ul. Sądowa 5/1,

63-400 Ostrów Wielkopolski

📞 +48 697 585 007

📨 kontakt@kancelariaziolkowska.pl

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.