Telefon
+48 697 585 007
Email kontaktowy
kontakt@kancelariaziolkowska.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:00

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje podstawowe stosunki prawne w społeczeństwie i jest to gałąź prawa, z którą bardzo często mamy do czynienia - w praktyce nawet codziennie. Z prawem cywilnym mamy styczność przy okazji zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów. Reguluje ono bowiem zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków. W zakresie prawa cywilnego moja oferta obejmuje doradztwo oraz reprezentację przed sądami.

Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje między innymi:

Przykładowe usługi:

  1. Sporządzanie umów
  2. Opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem oraz zabezpieczenia interesów strony
  3. Dochodzenie należności z umowy oraz dochodzenie wykonania umowy
  4. Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne
  5. Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego i nieruchomości – ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie użytkowania wieczystego, służebności, stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności
  6. Prowadzenie spraw związanych z roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
  7. Prowadzenie spraw z  zakresu ochrony dóbr osobistych
Call Now ButtonZadzwoń