Telefon
+48 697 585 007
Email kontaktowy
kontakt@kancelariaziolkowska.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:00

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne w których charakterystyczna jest relacja jednostka – organ władzy publicznej. Sprawy administracyjne to codzienność zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

Przykładowe sprawy:

  1. Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego
  2. Sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych
  3. Reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
  4. Doradztwo i  reprezentacja we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym, a w szczególności dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie
  5. Pomoc prawna w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opłaty adiacenckie, renty planistyczne)
  6. Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej
Call Now ButtonZadzwoń