Telefon
+48 697 585 007
Email kontaktowy
kontakt@kancelariaziolkowska.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:00

Odszkodowania

Wypłata satysfakcjonującego odszkodowania jest nieoceniona w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku. Co do zasady pierwszym krokiem przy dochodzeniu odszkodowania jest postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela. Już na tym etapie pomoc prawna może okazać się niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia interesów poszkodowanego. W sytuacji gdy wynik postępowania likwidacyjnego jest niekorzystny, poszkodowany ma możliwość dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

W obszarze odszkodowań oferuję doradztwo prawne na etapie przedsądowym oraz reprezentację na etapie sądowym. Prowadzę sprawy o:

Przykładowe sprawy:

  1. Odszkodowanie należne z tytułu uszczerbku na zdrowiu
  2. Odszkodowanie należne osobom najbliższym z tytułu śmierci członka rodziny
  3. Zadośćuczynienie za doznaną przez poszkodowanego krzywdę
  4. Zadośćuczynienie w związku z naruszeniem dóbr osobistych oraz odszkodowanie za szkody majątkowe wyrządzone wskutek naruszenia dóbr osobistych
  5. Renty lub innych świadczenia okresowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu
  6. Odszkodowania majątkowe z tytułu szkód wywołanych powodziami lubi innymi zjawiskami atmosferycznymi
Call Now ButtonZadzwoń