Kancelaria

Radcy Prawnego 

Monika Ziółkowska

MZ

Usługi - Odszkodowania

POWRÓT

▬ Odszkodowania 

 

Wypłata satysfakcjonującego odszkodowania jest nieoceniona w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku. Co do zasady pierwszym krokiem przy dochodzeniu odszkodowania jest postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela. Już na tym etapie pomoc prawna może okazać się niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia interesów poszkodowanego. W sytuacji gdy wynik postępowania likwidacyjnego jest niekorzystny, poszkodowany ma możliwość dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

 

W obszarze odszkodowań oferuję doradztwo prawne na etapie przedsądowym oraz reprezentację na etapie sądowym. Prowadzę sprawy o:

 

  1. Odszkodowanie należne z tytułu uszczerbku na zdrowiu

  2. Odszkodowanie należne osobom najbliższym z tytułu śmierci członka rodziny

  3. Zadośćuczynienie za doznaną przez poszkodowanego krzywdę

  4. Zadośćuczynienie w związku z naruszeniem dóbr osobistych oraz odszkodowanie za szkody majątkowe wyrządzone wskutek naruszenia dóbr osobistych

  5. Renty lub innych świadczenia okresowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu

  6. Odszkodowania majątkowe z tytułu szkód wywołanych powodziami lubi innymi zjawiskami atmosferycznymi

 

  Siedziba kancelarii  

  Kontakt 

ul. Sądowa 5/1,

63-400 Ostrów Wielkopolski

📞 +48 697 585 007

📨 kontakt@kancelariaziolkowska.pl

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.