Telefon
+48 697 585 007
Email kontaktowy
kontakt@kancelariaziolkowska.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:00

Niewątpliwie powzięcie decyzji o rozwodzie nie należy do prostych, nie mniej jednak czasami jest to rozwiązanie konieczne. Podchodząc do zagadnienia sprawy rozwodowej warto się zastanowić czy zasadne i pożądane jest w danej sytuacji roztrząsanie wszytkach problemów oraz spornych kwestii na sali sądowej. Do rozwodu może dojść stosunkowo szybko, często nawet na pierwszej rozprawie jeżeli małżonkom udało się uzyskać porozumienie i zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie.

Kiedy sąd orzeknie rozwód ?

Na wstępie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w postępowaniu rozwodowym sąd bada, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami oraz czy nie zachodzą negatywne przesłanki rozwodowe. W tym zakresie sąd musi sprawdzić czy nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci stron lub czy rozwodu nie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Innymi słowy sąd bada, czy pomiędzy stronami doszło do rozpadu więzi: fizycznej, duchowej oraz gospodarczej. Jeśli do rozpadu tych więzi faktycznie doszło w okresie około sześciu miesięcy przed złożeniem pozwu o rozwód, to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie w orzeczenia rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie

Nie ulega wątpliwości, że rozwód przebiega zdecydowanie szybciej jeżeli strony nie wnoszą o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie. W takiej sytuacji sąd nie przeprowadza długiego postępowania dowodowego, ponieważ nie musi ustalać kto tak naprawdę ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Nie mniej jednak należy wyraźnie podkreślić, że rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd jedynie w przypadku, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeżeli taki wniosek nie został zawarty w pozwie lub w dalszych pismach procesowych, sąd jest zobligowany winę ustalić. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, sąd ma obowiązek wyznaczenia rozprawy oraz przeprowadzenia obowiązkowego przesłuchania stron, podczas którego sąd zbada, czy oraz kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Orzeczenie rozwodu a dzieci

Jeżeli strony mają dzieci, wyrok rozwodowy rozstrzyga również inne kwestie takie jak: władzy rodzicielska, miejsce pobytu dzieci, wysokość alimentów oraz kwestie kontaktu z drugim rodzicem. Również w takich okolicznościach szybki rozwód jest możliwy, ale ma to miejsce jedynie w przypadku, gdy strony wypracują wspólne racjonalne porozumienie dotyczące najważniejszych kwestii związanych z wychowaniem dzieci. W tym przypadku, jedynym kryterium, które sąd bada jest dbanie o dobro małoletnich, co oznacza, że porozumienie nie może mieć dla nich negatywnych skutków, czy też naruszać w jakimś stopniu ich prawa (jak np. bezpodstawne pozbawienie kontaktu z drugim rodzicem). Aby wypracować porozumienie małżonkowie mają wiele możliwości, jak np. przygotowanie rodzicielskiego planu wychowawczego, czy uczestnictwo w mediacjach. Możliwe jest również wypracowanie porozumienia przed sądem bezpośrednio na rozprawie.

Jak wynika z powyższego, szybki rozwód jest możliwy jedynie w przypadku, gdy małżonkowie nie zdecydują się na orzekanie przez sąd o winie za rozkład pożycia małżeńskiego oraz gdy osiągną porozumienie co do wszelkich spraw związanych z wychowaniem małoletnich dzieci.

Pomoc radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej ? Czy to konieczne?

Reprezentowanie klienta przez fachowego pełnomocnika w sprawie rozwodowej nie jest wymagane przepisami prawa, nie mniej jednak w praktyce obecność radcy prawnego lub adwokata może przyspieszyć postępowanie poprzez sprawne składanie wniosków dowodowych oraz wybór dowodów, które mają istotne znaczenie dla sprawy. Pomoc radcy prawnego lub adwokata jest przede wszystkim bardzo pomocna, gdy strony zdecydują się na rozwód z orzekaniem o winie. W tej bowiem sytuacji, od stron zależy jaka argumentacja zostanie opracowana oraz jakie dowody na jej poparcie zostaną zgłoszone. W tym kontekście wiarygodność dowodów oraz ich moc dowodowa mają pierwszorzędne znaczenie jeżeli chodzi o uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia.

Jeżeli szukasz pomocy w przeprowadzeniu sprawy rozwodowej, uzupełnij formularz kontaktowy i umów się na spotkanie.

Zostaw swój komentarz

Call Now ButtonZadzwoń