Telefon
+48 697 585 007
Email kontaktowy
kontakt@kancelariaziolkowska.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:00

Alimenty – od czego zależy ich wysokość ?

Na wstępie należy wskazać, że wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch kwestii:

1) usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie
2) od możliwości zarobkowych i majątkowych ojca/matki

Co należy rozumieć przez „usprawiedliwione potrzeby”? Usprawiedliwione potrzeby powinny być każdorazowo analizowane indywidualnie, nie mniej jednak najistotniejszy jest tutaj wiek oraz stan zdrowia dziecka. W praktyce za usprawiedliwione potrzeby uznaje się te związane z wyżywieniem, ubiorem, mieszkaniem, edukacją, zainteresowaniami dziecka oraz organizacją dla niego wypoczynku.

A co oznacza zatem, że dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie? Dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie nie pracuje, oraz nie posiada majątku, z którego dochody wystarczyłyby na pokrycie kosztów jego utrzymania. Dziecko takie może się przykładowo uczyć bądź być chore, co uniemożliwia podjęcie pracy.

Biorąc pod uwagę drugą wytyczną odnośnie ustalania wysokości alimentów czyli możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy wyraźnie wskazać, iż sąd analizuje nie tylko faktyczne zarobki, ale również to ile mógłby zarabiać gdyby w aktualnej sytuacji rynkowej w pełni wykorzystywał swoje kompetencje oraz doświadczenie zawodowe, czyli w pełni wykorzystywał swoje możliwości zawodowe. Ponadto bierze się również pod uwagę stan zdrowia zobowiązanego oraz wiek. Oprócz możliwości zarobkowych poddany analizie będzie również majątek zobowiązanego. Chodzi w tej sytuacji przykładowo o tytuł prawny do nieruchomości, która zobowiązany może wynająć lub sprzedać, akcje, odsetki od lokat czy inne oszczędności.

Oprócz zarobków sąd uwzględni również wydatki samego zobowiązanego. W związku z tym kluczowe jest udokumentowanie wszystkich wydatków, w tym wszelkie zobowiązania np. rata kredytu. Do wydatków należy również zaliczyć alimenty na inne dziecko oraz utrzymywanie nowo założonej rodziny.

Zostaw swój komentarz

Call Now ButtonZadzwoń