Telefon
+48 697 585 007
Email kontaktowy
kontakt@kancelariaziolkowska.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 15:00

Słowo “wydziedziczenie” to słowo wywołujące negatywne emocje i skojarzenia. Z mojego punktu widzenia owe słowo niejednokrotnie jest nadużywane. Czy samo wypowiedzenie tych słów cokolwiek zmienia, i czy wydziedziczyć jest rzeczywiście tak łatwo ? W jakich sytuacjach można wydziedziczyć, czy musi być zachowana jakaś szczególna forma, oraz jakie są skutki wydziedziczenia? Poniżej postaram się w łatwy sposób przybliżyć tą tematykę.

Przede wszystkim na wstępie należy wskazać, że ustawodawca przewidział krąg osób, które można wydziedziczyć. Do osób tych zalicza się:

  1. małżonka,
  2. rodziców,
  3. zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.)

Oprócz faktu, że wydziedziczyć można wyżej wskazane osoby, spełnione muszą być również przewidziane w art. 1008 Kodeksu Cywilnego przesłanki. Oznacza, to że nie można wydzieczyć bez powodu. 

I tak zgodnie z powołanym przepisem wydziedziczyć można osobę najbliższą, która:

  1. Wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zachowanie to musi mieć charakter długotrwały, wielokrotny i zazwyczaj dotyczy nagannego trybu życia, np. alkoholizmu, narkomanii, czy też przestępczego trybu życia.  
  2. Dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, przy czym nie jest przy tym konieczne skazanie za to przestępstwo prawomocnym wyrokiem karnym;
  3. Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, tj. w szczególności uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, nie pomaga w chorobie itd. Również w tym przypadku zachowanie musi być powtarzalne i mieć charakter długotrwały.

W przepisach istnieje również zastrzeżenie, że w przypadku gdy przebaczyliśmy osobie bliskiej, osoby takiej wydziedziczyć nie można.

Dla skuteczności wydziedziczenia wymaga się aby odpowiedni, wyraźny zapis znalazł się w testamencie. Wyraźny w tym przypadku oznacza to, że zapis nie może budzić żadnych wątpliwości wśród przyszłych ewentualnych spadkobierców, czy też sądu. Jak wynika z orzeczeń sądów powszechnych nie wystarczy samo powołanie się na literalne brzmienie art. 1008 k.c., należy bowiem opisowo wskazać na czym ta przyczyna w konkretnym przypadku polega.

Skutkiem wydziedziczenia osoby najbliższej jest pozbawienie jej uprawnienia do zachowku. W tym przypadku nie chodzi tu o wydziedziczenie w sensie wykluczenia danej osoby z kręgu dziedziczenia po spadkodawcy, lecz o pozbawienie danej osoby prawa do zachowku przysługującego jej z racji bliskiej relacji rodzinnej ze spadkodawcą. Wykluczenie danej osoby z kręgu osób dziedziczenia po spadkodawcy następuje poprzez pominięcie tej osoby w testamencie. 

Jak Państwo zauważyli dużo łatwiejszym jest „grozić” komuś wydziedziczeniem, niż faktycznie go wydziedziczyć, bowiem istnieje kilka warunków, które muszą zostać bezwględnie spełnione aby wydziedziczenie było skuteczne.

Zostaw swój komentarz

Call Now ButtonZadzwoń